Onze werkwijze is er geheel op gericht om u uit de schulden te krijgen. Aan het einde van het traject moet u schulden vrij zijn. een zogenaamde schone lei. Maar dat kunnen wij alleen bereiken met uw hulp. U moet zich ook volledig inzetten. Wij hebben een werkwijze ontwikkeld die vruchten afwerpt.

Binnen 1 maand starten met het in kaart brengen van uw financiële problemen. In de tweede maand worden alle schuldeisers benaderd en alle overzichten van de schulden moeten worden opgegeven met de kosten die worden berekend. Wanneer alle overzichten van de schulden binnen zijn analyseren wij de echtheid van de schulden. Ook de kosten die de deurwaarders in rekening brengen worden beoordeeld op de juistheid van het wettelijke toegestane. Wanneer dat afwijkt wordt de desbetreffende deurwaarder direct benaderd en gesommeerd de kosten te veranderen. Als duidelijk is welk bedrag wij van uw inkomen kunnen gebruiken om betalingsregelingen te treffen, wordt daar gelijk mee begonnen. Op basis van evenredige verdeling zullen de regelingen worden getroffen en vastgelegd. Afhankelijk van de hoogte van het schuldbedrag wordt een termijn, niet langer dan 5 jaar, bij de schuldeisers vastleggen. Eventueel in een later stadium kan er gekozen worden voor een afkoop tegen finale kwijting.

Onze werkwijze door Stichting NL Bemiddeling